Hem

CHANGE COLLECTIVE

TONGIVANDE I

SOCIAL HÅLLBARHET 

Change Collective erbjuder verksamhetsnära verktyg i att förbättra företagens utveckling genom deras viktigaste resurs - människorna. Vi är ett komplement till er företagshälsovård precis på samma sätt som de konsulter som arbetar med alkohol- och drogmissbruk. Vi hjälper er med alla de direkta och indirekta dolda kostnader ni har för medarbetare utsatta för våld i nära relation - en folkhälsofråga i Sverige.

Framförallt hjälper vi människor till förbättrade livssituationer. 


Vi har under 4 års tid arbetat med att utveckla metoder, modell och process för att effektivt agera på våld i nära relations negativa effekter på arbetsplatsen. Idag med flera kunder och vårt nätverk äger vi en unik ställning och kunskap i området våld i nära relation och hantering av dess negativa effekter på arbetsplatsen.

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?

Några år tillbaka hade vi som andra inte vetskap om den statistik som finns i området våld i nära relationer. Vi hade inte vetskap om vilken folkhälsofråga våld i nära relationer är och hur många som drabbats. Vi vet idag att våldet utövas mot kvinnor och män oberoende socioekonomisk bakgrund.  

För några år sedan gick *Socialstyrelsen ut med att det i Sverige sjukskrivs drygt 1 person i timmen på grund av våld i nära relationer. Vi vet att att det här ger effekter: för utsatta av psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld, för företagen och deras möjligheter att skapa goda arbetsmiljöer och rörelseresultat och för oss alla i slutändan i form av samhällskostnader på kort och lång sikt. Utifrån den statistik som finns i området menar vi att 3% av företagens medarbetare just nu lever i relationer där psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld förekommer och där deras arbetsprestation påverkas negativt.  Vi drivs av en stark vilja att förändra och är övertygade att vi kan minimera antal utsatta för våld i nära relation. 


10% av vår vinst går till att finansiera behandlingar för de som lever i relationer där de utsätts för våld i nära relation. 

 *Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet 2013, Socialstyrelsen.  

Min bakgrund är strategi- och varumärkesarbete inom en rad branscher och olika typer av bolag. Jag har arbetat såväl i Sverige som internationellt. 


Under årens lopp har jag flera gånger på nära håll sett hur samhället ofta misslyckas i stödet til våldsutsatta. Att vara våldsutsatt påverkar både det privata och det professionella livet. Jag bestämde mig för att det behövs en förändring i Sverige. 

Med hjälp av min bakgrund och erfarenhet bidrar jag till att utveckla professionella produkter och tjänster inom våld i nära relation. Det jag är mest stolt över är programmet vi utvecklat och använder oss av för att hjälpa våldsutsatta. ©Change Collective programmet har många gånger visat att det på ett tryggt och säkert sätt hjälpt våldsutsatta kvinnor och män att förändra sin livssituation.


Iwette Rapoport

Grundare Change Collective

 

VÅRA KUNDER 

Hur vi hjälper våra kunder.

 

Våra kunder finns i många branscher. Vi arbetar med företag från 200 medarbetare och uppåt och hjälper dem med de direkta och indirekta kostnader de har för medarbetare som lever i relationer där de utsätts för våld i nära relation. Vi har tjänster, produkter och färdiga processer för kunskapsöverföring, implementering och operationellt i företagens arbete med våld i nära relation. Självklart arbetar vi med olika mätverktyg.  

Vinsterna ligger hos medarbetare, er resultaträkning och vårt gemensamma samhälle. 


Klicka på länkarna och läs vad vi gjort för 2 av våra kunder.

Vi har också ett samarbete med Benify.

Kontakta oss på 070 797 7898 eller 070 654 5659.

 

 

FÖRDELAR I 3 OMRÅDEN  

HÄLSA


Vi ger er möjlighet till bättre utveckling genom att vi arbetar med och för er viktigaste resurs - människorna.


Våra metoder minskar den stressrelaterade ohälsan orsakad av våld i nära relationer på arbetsplatsen. Effekterna av våld i nära relation sträcker sig inte bara till utsatta medarbetare utan vi vet idag att även kollegornas mående och utväxling påverkas negativt. 


Vi strävar efter att era medarbetare ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas och med bättre hälsa hos medarbetarna ökar er produktivitet. 

Vi förstår verksamhetskrav eftersom vi själva kommer från näringslivet. EKONOMI OCH VERKTYG 


 Vårt mål är att våra kunder alltid ska ha verktyg och utvecklas i allt vi levererar. Genom våra föreläsningar eller arbetsplatsanpassade filmer konkretiserar vi varför ni ska bry er om våld i nära relation på arbetsplatsen, ni får kunskap om vad våld i nära relation är och dess effekter på arbetsmiljö och ni får kunskap om hur ni går tillväga. Vi har arbetsplatsanpassade screeningverktyg.


Genom vår bakgrund och för att vi vet att vi gör skillnad hos våra kunder mäter vi resultat, dessa resultat delar vi med våra kunder.


Arbetar ni med oss ser vi till att ni får tillgång till de senaste rönen eller aktiviteterna oberoende om det är från oss eller annan leverantör. SOCIAL HÅLLBARHET 


 Enligt Brundtlandrapportens definition är social hållbarhet "att ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter".


Vi anser att en grundläggande mänsklig rättighet är att leva utan att vara utsatt för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld.

I Sverige visar statistiken att det är många som lever i relationer där de utsätt för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld.


Vi är tongivande och ger er reella verktyg i att arbeta med social hållbarhet. CHANGE COLLECTIVE 

Change Collective har kontor i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Våra kunder finns över hela landet. 

Waterfront building 

Klarabergsviadukten 63 

101 23 Stockholm

070 797 7898  

070 654 5659

010 160 27 27


FOLLOW US

Twitter

Facebook

Instagram

© Copyright 2019. All Rights Reserved.