HEM

CHANGE COLLECTIVE

  HÅLLBARA MEDARBETARE OCH HÅLLBARA FÖRETAG


IDAG SJUKSKRIVS DRYGT 1 PERSON I TIMMEN PÅ GRUND AV VÅLD I NÄRA RELATION


REDAN I TIDIGA SKEDEN GER VÅLD I NÄRA RELATION HÖGA DOLDA KOSTNADER PÅ VÅRA FÖRETAG.


CHANGE COLLECTIVES FÖRETAGSANPASSADE VERKTYG HJÄLPER ER ATT KOMMA TILL RÄTTA MED EN DEL AV PROBLEMEN. GENOM ATT ARBETA MED OSS SOM KOMPLEMENT TILL ER FÖRETAGSHÄLSOVÅRD TAR NI STEG SOM FLERA ANDRA FÖRETAG REDAN TAGIT FÖR ATT FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖ OCH PRODUKTIVITET. 


VARFÖR CHANGE COLLECTIVE? 

RESULTAT

Ni uppnår bättre resultat genom våra företagsanpassade verktyg. 

ENKELT

Att arbeta med oss är enkelt -

vi kan näringslivet och

dess prioriteringar. 

Kontakta oss för referenser!  

INTEGRITET 

Vi backar inte för det svåra medan vi värnar individens integritet och företagets bästa. 

 


 

Waterfront Building

Klarabergsviadukten 63

111 64 STOCKHOLM

070 797 7898

Info@changecollective.se Copyright © All Rights Reserved