HEM

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

KONTAKT

Waterfront Building

Klarabergsviadukten 63

111 64 STOCKHOLM

070 797 7898

Info@changecollective.se

 

 

" DEN GAMLA MODELLEN DÄR ARBETSGIVARE HAR ETT ANSVAR FÖR DEN ARBETSRELATERADE HÄLSAN OCH SAMHÄLLET FÖR DEN PRIVATRELATERADE HÄLSAN FUNGERAR INTE LÄNGRE.

DET SOM HÄNDER PÅ ARBETET PÅVERKAR HUR JAG MÅR OCH KLARAR AV

I MITT PRIVATLIV... OCH DET SOM HÄNDER I MITT PRIVATLIV PÅVERKAR PRESTATION OCH PRODUKTIVITET PÅ ARBETET, VILKET INTE MINST ÄR TYDLIGT I FRÅGAN OM HOT OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER."

 

PETER MUNCK AF ROSENSCHÖLD, VD SVERIGES FÖRETAGSHÄLSOR

 

IDAG SJUKSKRIVS DRYGT 1 PERSON I TIMMEN PÅ GRUND AV VÅLD I NÄRA RELATION

 

VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MEDVETANDEGÖRA OCH HANTERA EFFEKTER AV HOT OCH VÅLD

 

VI FÖRBÄTTRAR ERA EKONOMISKA RESULTAT GENOM ATT SÄNKA ER PSYKISKA OHÄLSA

OCH FÖRBÄTTRA ER PSYKOSOCIALA MILJÖ

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi förbättrar era ekonomiska resultat genom att sänka er psykiska ohälsa

och förbättra er psykosociala miljö.

VÅR MISSION

Tillsammans med våra kunder förbättrar vi livet för medarbetare och bidrar

till mer hållbara företag och samhällen, ett steg i taget.

Vi hjälper er att sänka den psykiska ohälsan, förbättra er psykosociala miljö samt förbättra era ekonomiska resultat. Vårt insatsprogram vilket ger goda resultat är aktionsorienterat.Vi arbetar interdisciplinärt med upp till fyra kompetenser som samverkar, och enligt rön från psykologi, beteendeekonomi och social psykologi. Våra säkerhetsstrateger arbetar enligt evidensbaserade verktyg och vi har flera mätpunkter i vår process. En del av de självskattningar vi använder oss av som mätpunkter kommer från Stressmottagningen i Stockholm...

Läs mer

SAMARBETSMODELLER

VÅR LÖSNING

HUR DU DRABBAS SOM ARBETSGIVARE

Medvetenheten har ökat hos samhällets aktörer, till exempel har Försäkringskassan utbildat 2 800 handläggare i området våld i nära relation – frågan är och har varit hur adresserar man detta bäst? Vi tror oss vara en del av lösningen på spåret med vårt initiativ. Genom att arbeta uteslutande med företag på liknande sätt som de konsulter vilka arbetar med alkohol och droger räddar vi människor från en plattform och nivå där de kan räddas och använder den plattformen de värdesätter på ett effektivt sätt för dem och för företaget...

 

HUR VI KAN BÖRJA ETT SAMARBETE

Vi kommer och gör en föreläsning eller ledarskapsutbildning hos er. Våra ledarskapsutbilningar innehåller en introduktion till området för att sedan gå över till den aktiva delen där vi arbetar med övningar från beteendeekonomi och psykologi. I nästa steg går vi gemensamt vidare med andra aktiviteter eller insatser...

Läs mer

NYHETSBREV

Anmäl dig och kom och lyssna på intressanta personer och företag på våra frukostseminarier

 

© Copyright. All Rights Reserved.