HEM

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

KONTAKT

Waterfront Building

Klarabergsviadukten 63

111 64 STOCKHOLM

070 797 7898

Info@changecollective.se " DEN GAMLA MODELLEN DÄR ARBETSGIVARE HAR ETT ANSVAR FÖR DEN ARBETSRELATERADE HÄLSAN OCH SAMHÄLLET FÖR DEN PRIVATRELATERADE HÄLSAN FUNGERAR INTE LÄNGRE.

DET SOM HÄNDER PÅ ARBETET PÅVERKAR HUR JAG MÅR OCH KLARAR AV

I MITT PRIVATLIV... OCH DET SOM HÄNDER I MITT PRIVATLIV PÅVERKAR PRESTATION OCH PRODUKTIVITET PÅ ARBETET, VILKET INTE MINST ÄR TYDLIGT I FRÅGAN OM HOT OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER."


PETER MUNCK AF ROSENSCHÖLD, VD SVERIGES FÖRETAGSHÄLSOR 


IDAG SJUKSKRIVS DRYGT 1 PERSON I TIMMEN PÅ GRUND AV VÅLD I NÄRA RELATION


VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MEDVETANDEGÖRA OCH HANTERA EFFEKTER AV HOT OCH VÅLD


VI FÖRBÄTTRAR ERA EKONOMISKA RESULTAT GENOM ATT SÄNKA ER PSYKISKA OHÄLSA

OCH FÖRBÄTTRA ER PSYKOSOCIALA MILJÖ

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi förbättrar era ekonomiska resultat genom att sänka er psykiska ohälsa

och förbättra er psykosociala miljö.

VÅR MISSION 

Tillsammans med våra kunder förbättrar vi livet för medarbetare och bidrar

till mer hållbara företag och samhällen, ett steg i taget.

Vi hjälper er att förbättra era ekonomiska resultat genom att sänka den psykiska ohälsan och förbättra er psykosociala miljö. Vårt arbetssätt Change Collective metoden® ger goda resultat. Vi arbetar interdisciplinärt med upp till fyra kompetenser som samverkar, Vi arbetar enligt rön från psykologi, beteendeekonomi och social psykologi. En del av de självskattningar vi använder oss av som mätpunkter kommer från Stressmottagningen i Stockholm...

Läs mer

SAMARBETSMODELLER 

 VÅR UNIKA LÖSNING

HUR DU DRABBAS SOM ARBETSGIVARE

Nästan varje företag i Sverige är idag drabbat av diagnostiserade med psykisk ohälsa som ångest, depression eller sömnsvårigheter. Ett betydande antal som tillkommer är de som mår dåligt på våra arbetsplatser men inte kommit så pass långt att de fått en diagnos. Vi vet att i vissa fall arbetar man inte med grundorsaken till den psykiska ohälsan utan bara med symptomen och detta skapar höga kostnader på våra företag både på kort och lång sikt...

Läs mer

 

HUR VI KAN BÖRJA ETT SAMARBETE

Som del i en omvärldsanalys kommer vi och gör en föreläsning eller ledarskapsutbildning hos er. Våra ledarskapsutbilningar innehåller en introduktion till området för att sedan gå över till den aktiva delen där vi arbetar med övningar från beteendeekonomi och psykologi. I nästa steg går vi gemensamt vidare med det implementeringsprogram vi tillsammans arbetat fram.

Läs mer

NYHETSBREV

Anmäl dig och kom och lyssna på intressanta personer och företag på våra frukostseminarier