Kunder

CHANGE COLLECTIVE

Korta utdrag hur vi samarbetar med några av våra kunder. Vill du tala med några av våra kunder och höra hur deras erfarenhet är av ett samarbete med oss?  

FASTIGHETSBOLAG 

En av Sveriges största fastighetsägare vilken har medarbetarna som sin viktigaste resurs. 

 

I första steg utformades en rutin med en tydlig process för hur flödet går från första samtal med en chef till sista steg - utvärdering. Vår kund valde också att tillsammans med oss utveckla informationsblad för medarbetare. När rutinen var på plats genomfördes föreläsningar på kontor från norr till söder. 

De har också valt att på sitt lägga Change Collectives arbetsplatsanpassade filmer på sitt intranät för att ha kunskapen nära till hands. 

De använder sig också av ©change collective programmet för utsatta medarbetare. 


ENERGI 

Ett av våra svenska energibolag som sett vikten av hållbara medarbetare och att arbeta med social hållbarhet för medarbetare och samhälle. 


Vår telefonsupport tjänst för chefer är ett komplement för vår kund. Däremot gör de återkommande föreläsningarna och vår position som den kompletterande leverantören till klassisk företagshälsovård hos vår kund att chefer nu börjar känna sig trygga i att ställa frågor och också har en insikt för varningssignaler hos medarbetare och kollegor. 

Cheferna kontaktar Change Collective direkt när de tagit det samtal som vi kallar 60 minuter. Vårt samarbete gör att medarbetare sparas och att produktivitet och resultat blir bättre. De använder sig av ©change collective programmet för sina medarbetare. 

CHANGE COLLECTIVE 

Change Collective har kontor i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Våra kunder finns över hela landet. 

Waterfront building 

Klarabergsviadukten 63 

101 23 Stockholm

070 797 7898  

070 654 5659

010 160 27 27


FOLLOW US

Twitter

Facebook

Instagram

© Copyright 2019. All Rights Reserved.