Hem

Change Collective erbjuder verksamhetsnära verktyg i att förbättra företagens utveckling genom deras viktigaste resurs - människorna. Vi är ett komplement till er företagshälsovård precis på samma sätt som de konsulter som arbetar med alkohol- och drogmissbruk. Vi hjälper er med alla de direkta och indirekta dolda kostnader ni har för medarbetare utsatta för våld i nära relation - en folkhälsofråga i Sverige.

Framförallt hjälper vi människor till förbättrade livssituationer. 


Vi har under 4 års tid arbetat med att utveckla metoder, modell och process för att effektivt agera på våld i nära relations negativa effekter på arbetsplatsen. Idag med flera kunder och vårt nätverk äger vi en unik ställning och kunskap i området våld i nära relation och hantering av dess negativa effekter på arbetsplatsen.

TONGIVANDE I

SOCIAL HÅLLBARHET 

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?

Några år tillbaka hade vi som andra inte vetskap om den statistik som finns i området våld i nära relationer. Vi hade inte vetskap om vilken folkhälsofråga våld i nära relationer är och hur många som drabbats. Vi vet idag att våldet utövas mot kvinnor och män oberoende socioekonomisk bakgrund.  

För några år sedan gick *Socialstyrelsen ut med att det i Sverige sjukskrivs drygt 1 person i timmen på grund av våld i nära relationer. Vi vet att att det här ger effekter: för utsatta av psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld, för företagen och deras möjligheter att skapa goda arbetsmiljöer och rörelseresultat och för oss alla i slutändan i form av samhällskostnader på kort och lång sikt. Utifrån den statistik som finns i området menar vi att 3% av företagens medarbetare just nu lever i relationer där psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld förekommer och där deras arbetsprestation påverkas negativt.  Vi drivs av en stark vilja att förändra och är övertygade att vi kan minimera antal utsatta för våld i nära relation. 


10% av vår vinst går till att finansiera behandlingar för de som lever i relationer där de utsätts för våld i nära relation. 

 *Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet 2013, Socialstyrelsen.  

Min bakgrund är strategi- och varumärkesarbete inom en rad branscher och olika typer av bolag. Jag har arbetat såväl i Sverige som internationellt. 


Under årens lopp har jag flera gånger på nära håll sett hur samhället ofta misslyckas i stödet til våldsutsatta. Att vara våldsutsatt påverkar både det privata och det professionella livet. Jag bestämde mig för att det behövs en förändring i Sverige. 

Med hjälp av min bakgrund och erfarenhet bidrar jag till att utveckla professionella produkter och tjänster inom våld i nära relation. Det jag är mest stolt över är programmet vi utvecklat och använder oss av för att hjälpa våldsutsatta. ©Change Collective programmet har många gånger visat att det på ett tryggt och säkert sätt hjälpt våldsutsatta kvinnor och män att förändra sin livssituation.


Iwette Rapoport

Grundare Change Collective

 

VÅRA KUNDER 

Våra kunder finns i det privata näringslivet, offentlig verksamhet och akademien. De har från 200 till 7000 medarbetare. 

VÅRT ERBJUDANDE 

ACA: Trestegslösning som löser problemen med våld i nära relation både för kunder, företagen, och användarna, de våldsutsatta medarbetarna. 

2.CATALYZE

Avancerad teknisk lösning.  

3.ACTION


Hållbart behandlingsprogram. 

1.AWARENESS

Öka kunskapen internt på företag.