Lösningar

CHANGE COLLECTIVE

Vi gör det enkelt för våra kunder att arbeta med social hållbarhet. 

SAMARBETE 

Genom Change Collectives företagsanpassade verktyg kommer ni till rätta med en del av problemen som våld i nära relation skapar på arbetsplatsen. Tillsammans med oss blir ni ett företag som tar ett fast grepp om social hållbarhet och tar steg som flera andra redan tagit för att förbättra arbetsmiljö, produktivitet och nå ett hållbarhetsarbete som ger effekter, inte bara långsiktigt för samhället men direkt internt hos er. 


Vi har tjänster, produkter och färdiga processer för kunskapsöverföring, implementering och operationellt som direkt kan användas i ert arbete och lieras med era strategier. 


Självklart arbetar vi med olika mätverktyg. 

När vi är igång rekommenderar vi att ni använder HR eller fackombud som en direktkanal till oss på Change Collective för de medarbetare som lever i relationer där de utsätts för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld. 

STEG 1


Workshop 

STEG 2


Utformning av gemensam plan.  

STEG 3


Implementeringsfas. 

STEG 4


Utvärderingsfas.  

VÅRA TEAM 

Vi på Change Collective drivs av en djup övertygelse om att förbättra och förändra våldsutsattas livssituationer och att nå målet om att göra en större förändring på samhällsnivå.

 

Ägarna, styrelse och ledning drivs av en stark vilja för att minimera området våld i nära relation. Våra externa  

konsulter vilka vi arbetar med i ©Change Collective programmet handplockas och drivs också av en stark vilja till förändring och förbättring. Vi vill alla förändra samhället till det bättre genom att tillhandahålla verktyg i social hållbarhet och minimera antalet utsatta för våld i nära relationer. Ett område där många har valt att inte se, höra eller till och med titta bort. 

NÅGRA RESULTAT NI SKA FÖRVÄNTA ER 

 • Bättre rörelseresultat 
 • Positiv påverkan på den psykosociala miljön 
 • Chefer som frigör tid för att faktiskt leda arbetet.  
 • Friskare medarbetare 
 • Högre produktivitet 
 • Lojalare medarbetare 
 • Lägre rekryteringskostnader
 • Minskade risker
 • Positiv påverkan på kultur
 • Lägre sjukfrånvaro och lägre sjuknärvaro 
 • Social hållbarhet internt och långsiktigt som ger positivt bidrag till samhället. 
 • Förbättrad arbetssituation för chefer där de kan fokusera på att leda gruppen mot mål istället för att sitta som stödfunktion.

CHANGE COLLECTIVE 

Change Collective har kontor i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Våra kunder finns över hela landet. 

Waterfront building 

Klarabergsviadukten 63 

101 23 Stockholm

070 797 7898  

070 654 5659

010 160 27 27


FOLLOW US

Twitter

Facebook

Instagram

© Copyright 2019. All Rights Reserved.