Lösningar

CHANGE COLLECTIVE

Vi gör det enkelt för våra kunder att arbeta med social hållbarhet. 

LÖSNING

Genom Change Collectives företagsanpassade verktyg kommer vi till rätta med en del av problemen som våld i nära relation skapar på arbetsplatsen. Tillsammans med oss blir ni ett företag som tar ett fast grepp om social hållbarhet och tar steg som flera andra redan tagit för att förbättra arbetsmiljö och produktivitet. 


Innan vi skriver avtal med varandra föreslår vi att ni börjar med föreläsningar för att fler ska förstå varför ni ska arbeta med våld i nära relationer, samtidigt får ni ett fönster till omvärldsbevakning. Sedan kan vi sätta oss ner med vår process altarnativt går ni vidare med våra arbetsplatsanpassade filmer eller ger ledare och fackombud en fördjupad kunskap i våra ledarskapsutbildningar där vi ökar er kunskap i områden som beteendeekonomi och social psykologi för att uppnå förändring. 

  • Rutin.
  • Föreläsningar.
  • Arbetsplatsanpassade filmer.
  • Ledarskapsutbildningar.
  • ©Screeningsverktyg.
  • ©Change Collective metoden.
  • Telefonsupport. 

När vi är igång rekommenderar vi att ni använder HR eller fackombud som en direktkanal till oss på Change Collective för de medarbetare som lever i relationer där de utsätts för psykiskt, sexuellt eller fysiskt våld. 

PROCESSEN 

STEG 1


Workshop 

STEG 3


Implementeringsfas. 

STEG 2


Utformning av gemensam plan.  

STEG 4


Utvärderingsfas.  

VÅRA TEAM 

Vi på Change Collective drivs av en djup övertygelse om att förbättra och förändra våldsutsattas livssituationer och att nå målet om att göra en större förändring på samhällsnivå.

 

Ägarna, styrelse och ledning drivs av en stark vilja för att minimera området våld i nära relation. Våra externa  

konsulter vilka vi arbetar med i ©Change Collective metoden handplockas och drivs också av en stark vilja till förändring och förbättring. Vi vill alla förändra samhället till det bättre genom att tillhandahålla verktyg i social hållbarhet och minimera antalet utsatta för våld i nära relationer. Ett område där många har valt att inte se, höra eller till och med titta bort. 

RESULTAT

Bättre arbetsmiljö och kultur

Verktyg för social hållbarhet

Friskare medarbetare 


Lägre sjukfrånvaro 

Lägre sjuknärvaro 

Tryggare medarbetare 

CHANGE COLLECTIVE 

Change Collective har kontor i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Våra kunder finns över hela landet. 

KONTAKT 

Waterfront building 

Klarabergsviadukten 63 

101 23 Stockholm

070 797 7898  

070 654 5659

010 160 27 27


FOLLOW US

Twitter

Facebook

Instagram

© Copyright 2019. All Rights Reserved.