SAMARBETSMODELLER

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

Idag arbetar vi med flera stora företag från 210 till 8 000 anställda och är partners till Arbetslivsresurs, Curando och Benify. 

 

HUR VI KAN BÖRJA ETT SAMARBETE

Som del i en omvärldsbevakning kommer vi och gör en föreläsning eller ledarskapsutbildning hos er. Våra ledarskapsutbilningar innehåller en introduktion till området för att sedan gå över till den aktiva delen där vi arbetar med övningar från beteendeekonomi och psykologi. I nästa steg går vi gemensamt vidare med det implementeringsprogram vi tillsammans arbetat fram.

 

Vi fäster stor vikt i vårt arbete utifrån sekretess, integritet och etik i vårt behandlingsprogram.

Genom att vi inte är kopplade till systemet, garanteras integritet för den utsatta individen. 

Vi erbjuder flera andra tjänster exempelvis telefoncoaching per timma och också flexibla abonnemangsavtal där vi tillsammans gör en lösning för att nå era KPI_er.

  • Föreläsning
  • Ledarskapsutbildning
  • Riktlinje och rutin
  • Screeningsverktyg enligt Change Collective metoden®
  • Behandlingsprogram enligt Change Collective metoden®
  • Telefonsupport för chefer
  • Intern kommunikation

Vi erbjuder också 3 olika paketlösningar.