SAMARBETSMODELLER

Vi erbjuder flera olika alternativ för samarbete.

ABONNEMANGSAVTAL

Direkt assistens med eget nummer att ringa för rådgivning i din roll och situation när ni misstänker att någon hos er är utsatt för våld.

Du får en personlig kontakt med någon som känner din organisation, vilket sparar tid för er och den utsatta individen samt sparar kostnader för er. Ni får prioriterad tillgång till specialistkompetens och fri rådgivning på telefon för medarbetare samt telefoncoachning för chefer. Abonnemangsavtalet kan liknas med en försäkring för alla medarbetare på företaget.

 

HUR VI KAN BÖRJA ETT SAMARBETE

Vi kommer och gör en ledarskapsutbildning hos er. Våra ledarskapsutbilningar innehåller en introduktion till området för att sedan gå över till den aktiva delen där vi arbetar med övningar från beteendeekonomi och psykologi. I nästa steg går vi gemensamt vidare med andra aktiviteter eller insatser.

 

Vi fäster stor vikt i vårt arbete utifrån sekretess, integritet och etik.

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

© Copyright. All Rights Reserved.