SAMARBETSMODELLER

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

Vi erbjuder flera olika alternativ för samarbete.

 

HUR VI KAN BÖRJA ETT SAMARBETE

Vi kommer och gör en föreläsning eller ledarskapsutbildning hos er. Våra ledarskapsutbilningar innehåller en introduktion till området för att sedan gå över till den aktiva delen där vi arbetar med övningar från beteendeekonomi och psykologi. I nästa steg går vi gemensamt vidare med andra aktiviteter eller insatser.

Vi fäster stor vikt i vårt arbete utifrån sekretess, integritet och etik. Vi är inte kopplade till systemet, vilket garanterar integritet för den utsatta individen.

Vi erbjuder flera andra tjänster exempelvis telefoncoaching per timma och också flexibla abonnemangsavtal där vi tillsammans gör en lösning för att nå era KPI_er.

Tjänster

  • Föreläsningar
  • Ledarskapsutbildningar
  • Behandlingsprogram
  • Telefoncoaching för chefer
  • Helpdesk för trakasserier på arbetsplatsen
  • Abonnemang för er trygghet och ekonomi
  • Konflikthantering i grupp

© Copyright. All Rights Reserved.