VÅR UNIKA LÖSNING

 

Vi hjälper er att förbättra era ekonomiska resultat genom att sänka den psykiska ohälsan och förbättra er psykosociala miljö. Vårt arbetssätt ™Change Collective metoden ger goda resultat. Vi arbetar med upp till fyra kompetenser som samverkar, Vi arbetar enligt rön från psykologi, beteendeekonomi och social psykologi. Processansvarig är alltid terapeut med lång erfarenhet av våld i nära relation, våra säkerhetsstrateger arbetar enligt evidensbaserade verktyg, vi har ekonomer samt även jurister. Då vi fokuserar på verkliga resultat har vi flera mätpunkter i vår process. En del av de självskattningar vi använder oss av som mätpunkter kommer från Stressmottagningen i Stockholm. Genom att bry sig om hur medarbetare har det på jobbet och i hemmet förbättras produktiviteten genomgående på våra företag. Precis som alkohol- och drogmissbruk är våld i nära relation ett privat problem som till slut blir ett arbetsplatsproblem.

 

DET HÄR SKAPAR VI FÖR VÅRA KUNDER

Bättre rörelseresultat

Positiv påverkan på den psykosociala miljön

Lojalare medarbetare

Lägre rekryteringskostnader

Minskade risker

Positiv påverkan på arbetskultur

Långsiktiga beteendeförändringar i grupp

Lägre sjukfrånvaro och lägre sjuknärvaro

 

VÅRT ERBJUDANDE

Vi arbetar i flera steg och nivåer. Vi medvetandegör genom föreläsningar och ledarskapsutbildningar och i förekommande fall hjälper vi individer genom vårt unika behandlingsprogram komma ur våldsamma relationer för att spara kostnader och minska risker för företagen. Vi erbjuder flertalet tjänster för en bättre arbetsmiljö och beteendeförändringar exempelvis telefoncoaching för chefer som sitter i svåra samtal när våld, hot eller andra trakasserier kan vara orsak till en beteendeförändring.

 

Vi erbjuder 3 olika paketlösningar där följande tjänster ingår:

  • Föreläsning
  • Ledarskapsutbildning
  • Rutin
  • Screening på arbetsplatsen
  • Behandlingsprogram
  • Telefonstöd för chefer
  • Intern kommunikation

 

 

 

 

.

VÅR UNIKA LÖSNING

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

© Copyright. All Rights Reserved.