VÅR UNIKA LÖSNING

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

 

Vi hjälper er att förbättra era ekonomiska resultat genom att sänka den psykiska ohälsan och förbättra er psykosociala miljö. Vårt arbetssätt Change Collective metoden® ger goda resultat. Vi arbetar med upp till fyra kompetenser som samverkar, Vi arbetar enligt rön från psykologi, beteendeekonomi och social psykologi. Processansvarig är alltid terapeut med lång erfarenhet av våld i nära relation, våra säkerhetsstrateger arbetar enligt evidensbaserade verktyg, vi har ekonomer samt även jurister. Då vi fokuserar på verkliga resultat har vi flera mätpunkter i vår process. En del av de självskattningar vi använder oss av som mätpunkter kommer från Stressmottagningen i Stockholm. Genom att bry sig om hur medarbetare har det på jobbet och i hemmet förbättras produktiviteten genomgående på våra företag. Precis som alkohol- och drogmissbruk är våld i nära relation ett privat problem som är ett arbetsplatsproblem.

 

DET HÄR SKAPAR VI FÖR VÅRA KUNDER

Bättre rörelseresultat

Positiv påverkan på den psykosociala miljön

Mer närvarande ledarskap

Friskare medarbetare

Högre produktivitet

Lojalare medarbetare

Lägre rekryteringskostnader

Minskade risker

Positiv påverkan på kultur

Lägre sjukfrånvaro och lägre sjuknärvaro

Social hållbarhet internt och långsiktigt som positivt bidrag till samhället.

Trygga medarbetare på jobbet och privat ger innovationskraft på företaget.

 

VÅRT ERBJUDANDE

Vi arbetar i flera steg och nivåer. Vi medvetandegör genom föreläsningar och ledarskapsutbildningar och i förekommande fall hjälper vi individer genom vårt unika behandlingsprogram som idag är prövat och framgångsrikt. Vår förändringsprocess enligt Change Collective metoden® hjälper individer att komma ur våldsamma relationer. Vi erbjuder flertalet tjänster för en bättre arbetsmiljö och beteendeförändringar exempelvis telefoncoaching för chefer som sitter i svåra samtal när våld, hot eller andra trakasserier kan vara orsak till en beteendeförändring.

  • Föreläsning
  • Ledarskapsutbildning
  • Rutin
  • Screeningsverktyg enligt Change Collective metoden®
  • Behandlingsprogram enligt Change Collective metoden®
  • Telefonsupport för chefer
  • Intern kommunikation

Vi erbjuder också 3 olika paketlösningar.

 

 

 

 

.

VÅR UNIKA LÖSNING - CHANGE COLLECTIVE METODEN®