VÅR LÖSNING

 

Vi hjälper er att sänka den psykiska ohälsan, förbättra er psykosociala miljö samt förbättra era ekonomiska resultat.Vårt insatsprogram vilket ger goda resultat är aktionsorienterat. Vi arbetar interdisciplinärt med upp till fyra kompetenser som samverkar, Vi arbetar enligt rön från psykologi, beteendeekonomi och social psykologi. Processansvarig är alltid terapeut med lång erfarenhet av våld i nära relation och våra säkerhetsstrateger arbetar enligt evidensbaserade verktyg och vi har flera mätpunkter i vår process. En del av de självskattningar vi använder oss av som mätpunkter kommer från Stressmottagningen i Stockholm. Genom att bry sig om hur medarbetare har det på jobbet och i hemmet förbättras produktiviteten genomgående på våra företag. Precis som alkohol- och drogmissbruk är våld i nära relation ett privat problem som till slut blir ett arbetsplatsproblem.

 

Det här skapar vi för våra kunder:

Bättre rörelseresultat

Den psykiska ohälsan minskar

Lägre sjukfrånvaro

Lojalare medarbetare

Lägre rekryteringskostnader

Minskade risker

Positiv påverkan på arbetskultur

 

HUR VI ARBETAR

Vi arbetar i flera steg och nivåer. Vi ger föreläsningar och ledarskapsutbildningar och i förekommande fall hjälper vi individer genom vårt behandlingsprogram att komma ur våldsamma relationer för att spara kostnader och minska risker för företagen. Vi erbjuder telefoncoaching för chefer när de har skarpa situationer och konflikthantering i grupper där återkommande samarbetsproblem ger ekonomisk påverkan.

Erbjudande

  • Föreläsningar
  • Ledarskapsutbildningar
  • Behandlingsprogram
  • Telefoncoaching för chefer
  • Helpdesk för trakasserier på arbetsplatsen
  • Abonnemang för er trygghet och ekonomi
  • Konflikthantering i grupp

 

.

VÅR LÖSNING

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

© Copyright. All Rights Reserved.