OM OSS

CHANGE COLLECTIVE

HÅLLBARA MEDARBETARE GER HÅLLBARA FÖRETAG

AFFÄRSIDÉ

Vi förbättrar era ekonomiska resultat genom att sänka er psykiska ohälsa och förbättra er psykosociala miljö.


MISSION

Tillsammans med våra kunder förbättrar vi livet för deras medarbetare och bidrar till mer hållbara företag och samhällen, ett steg i taget.


BEHANDLINGSANSVARIG

Alison Hultqvist har över trettio års erfarenhet av arbete inom våld i nära relation, hon är väl insatt i aktuell lagstiftning och de resurser som finns att tillgå för våldsutsatta. Alison har tidigare arbetat som behandlare av våldsutsatta i Stockholms stads regi och varit verksamhetschef på Stockholms stads kvinnojour. Alison har även arbetat på nordiskt centrum för kvinnofrid, Sveriges expertcentrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. Alison är i botten socionom och har terapeututbildning, hon har också en hundterapiexamen.


ÄGARE

Iwette Rapoport, Sätila Impact Investment AB genom Lennart Grebelius, Iboholm AB genom Carl-Diedric Hamilton

Carina Zervakos har en bakgrund som medgrundare och VD på Jumperfabriken. Hon har en lång erfarenhet av att bygga företag och har varit del av att bygga och expandera Jumperfabriken i Sverige och utomlands.


Christine Westerlund har lång erfarenhet av strategisk rådgivning och affärsutveckling, ofta inom hälso- och sjukvårdsrelaterade bolag. För närvarande är hon affärsutvecklings- och kommunikationsdirektör och sitter i koncernledningen för Memira ögonkliniker. I tillägg till den strategiska inriktningen har Christine bred erfarenhet från områden såsom investment banking, kommunikation, HR, IT och business controlling. Christine är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Iwette Rapoport har varit managementkonsult i mer än 15 år. Iwette har suttit i ledningsgruppen på flera konsultbolag och har arbetat åt multinationella bolag på global nivå. Iwette är VD på Change Collective och har läst på juristlinjen.


Philip Sjögren har varit managementkonsult i mer än 20 år. Han började som strategikonsult hos McKinsey & Company för att senare rikta in sig på ledarskapsutveckling och interkulturell kommunikation. Innan han blev konsult arbetade Philip som diplomat på UD. Philip är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
STYRELSE CHANGE COLLECTIVE